Górski Półmaraton Pętli Tatrzańskiej i Kurs na Chełmską


Regulamin
Kurs na Chełmską 2017 (szósta edycja)
1. Górski Półmaraton Pętli Tatrzańskiej

Przedstawiamy Wam nasz regulamin biegu Kurs na Chełmską 2017 wraz z 1. Górskim Półmaratonem Pętli Tatrzańskiej.
Do wyboru oferujemy Wam dwa dystanse biegów (5 oraz 21 km).

1. CEL IMPREZY

- popularyzujemy sport i rekreację,
- propagujemy Wolontariat,
- promujemy Koszalin,
- popularyzujemy aktywną turystykę w lasach,
- zachęcamy do zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Sport, rekreacja i wolontariat „SFX”
Nadleśnictwo Karnieszewice
Grupa Ratownictwa PCK Koszalin

3. PATRONAT MEDIALNY

Rozbiegany Koszalin – BIEGNIJMY.pl
Centrum Informacji Lasów Państwowych

4. TERMIN I MIEJSCE

8 lipca 2017 roku (sobota), Koszalin, plac Gościńcowy pomiędzy sanktuarium i wieżą widokową w okolicach szczytu Góry Chełmskiej – Krzyżanka (136,2 m.n.p.m.)

5. PROGRAM

9:00 - 10:30 – otwarcie biura zawodów
11:00 – start honorowy do biegu na szczycie Góry Chełmskiej
11:05 - start ostry biegu na dystansie 5 km
12:00 - start ostry biegu na dystansie 21 km (półmaraton)
12:30 – wręczenie wyróżnień w biegu na 5 km (może zostać przesunięte w czasie)
16:00 – oficjalne zakończenie (może zostać przesunięte w czasie)

6. WPISOWE

Kurs na Chełmską 2017 na dystansie 5 km

0 zł (słownie: zero złotych)

1. Górski Półmaraton Pętli Tatrzańskiej na dystansie 21 km

 I TERMIN - do 31 maja 2017 r.
    20 zł (zapewniamy IMIENNY MEDAL za ukończenie biegu)
		
 II TERMIN - od 1 do 18 czerwca 2017 r.
    25 zł (zapewniamy IMIENNY MEDAL za ukończenie biegu)
 	  
 III TERMIN - od 19 czerwca do 8 lipca 2017 r. (również w biurze zawodów)
    30 zł 

Wpisowe należy wnosić na konto bankowe:
Stowarzyszenie „SFX”, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin,
Pekao S.A. I o/Koszalin 52 1240 1428 1111 0010 4137 6817,
z dopiskiem „GPPT 2017, imię i nazwisko zawodnika, rocznik”.

W przypadku rezygnacji ze startu, bez względu na jej przyczyny, wpisowe nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

7. ZAPEWNIAMY

- numer startowy z agrafkami,
- elektroniczny, czipowy pomiar czasu,
- napój na mecie,
- dla biegu na dystansie 21 km - punkt z wodą w okolicy 6, 10 i 17 kilometra,
- zabezpieczenie medyczne Grupy Ratownictwa PCK Koszalin (www.grpckkoszalin.pl).

8. NAGRODY

Kurs na Chełmską 2017 na dystansie 5 km

- okolicznościowe trofeum na mecie,
- puchar za zajęcie miejsc I-III wśród kobiet oraz mężczyzn,
- wyróżnienie na podium dla miejsc I-III w kategoriach wiekowych,
- dyplom

1. Górski Półmaraton Pętli Tatrzańskiej na dystansie 21 km

- unikalny MEDAL Z IMIENIEM* wręczany osobiście na oficjalnym zakończeniu,
- puchar za zajęcie miejsc I-III wśród kobiet oraz mężczyzn,
- wyróżnienie na podium dla miejsc I-III w kategoriach wiekowych,
- dyplom
* medal imienny będzie przygotowany dla osób z wpisowym opłaconym do 18 czerwca 2017 r., pozostali uczestnicy otrzymają medal bez swojego imienia

9. UCZESTNICTWO

Prawo startu w biegach mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.

Osoby nieletnie do 18 roku życia mogą zostać dopuszczone do startu na dystansie krótszym, a od 18 roku życia na dystansie dłuższym - za zgodą opiekuna prawnego (po podpisaniu oświadczenia w biurze zawodów).

Zawodnicy biorący udział w biegu są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem a w razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

10. ZGŁOSZENIA

Uczestnicy mają możliwość startu na obu dystansach. Warunkiem jest zakończenie biegu na dystansie 5 km przed rozpoczęciem półmaratonu.

Limit liczby uczestników na dystansie 5 km: BRAK
Limit liczby uczestników na dystansie 21 km: 120 osób

Zgłoszenia elektroniczne: KURS.biegnijmy.pl/zapisy

Informacja o zapisanej osobie pojawią się na listach startowych niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Zgłoszenia w dniu imprezy nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji w sekretariacie zawodów, który będzie mieścił się na placu dziedzińcowym (pomiędzy wieżą widokową, a Sanktuarium) od godz. 9:00.

Wszelkich informacji udziela:
Michał Bieliński (tel. 696 137 257, sfx@onet.pl)

11. TRASA BIEGU

Kurs na Chełmską 2017 na dystansie 5 km

Pętla o długości ok. 5 km, poprowadzona ścieżkami leśnymi w okolicy Góry Chełmskiej.

Łączne przewyższenie jednej pętli (różnica pokonywanych wysokości) wynosi ok. +/- 100m (czyli suma przewyższeń to 200 metrów).

1. Górski Półmaraton Pętli Tatrzańskiej na dystansie 21 km

Pętla o długości ok. 10,55 km, poprowadzona ścieżkami leśnymi w okolicy Góry Chełmskiej.

Łączne przewyższenie jednej pętli (różnica pokonywanych wysokości) wynosi ok. +/- 300m (czyli suma przewyższeń to 600 metrów).

Łączne przewyższenie to ok. +/- 600 m na całym dystansie (różnica pokonywanych wysokości, czyli suma przewyższeń to 1200 metrów).

Dystans 21 km = 2 pętle

12. KLASYFIKACJA

Generalna Kobiet i Mężczyzn.

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (wg roku urodzenia):

K10, M10 – 19 lat i mniej
K20, M20 – 20-29 lat
K30, M30 – 30-39 lat
K40, M40 – 40-49 lat
K50, M50 – 50-59 lat
K60, M60 – 60-69 lat 
K70, M70 – 70 lat i więcej

13. DANE OSOBOWE

- dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegów, ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów,
- dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926,
- przetwarzanie danych, w związku z udziałem w biegu obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu do którego przynależy,
- uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Uczestnika,
- podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu,
- przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora,
- zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora,
- administratorem Danych jest Stowarzyszenie SFX, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
- wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek,
- uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych,
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków,
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (np. ustanowienia zakazu wstępu do lasu)
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

15. NINIEJSZY REGULAMIN MOŻE ULEC NIEZNACZNYM MODYFIKACJOMAktualności | Regulamin | Trasa | Wyniki | Kontakt

Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2013-2014
by


Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /DANE/naglowek/tytul.php:25) in /DANE/php/odwiedziny-licznik.php on line 35

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /DANE/naglowek/tytul.php:25) in /DANE/php/odwiedziny-licznik.php on line 35
Na stronie przebywa: 1 Online

Pokaż liste